foto: Demokracija

Pri strašilu ptičjem vse v pogonu

dni je zadnje, novo se postavlja,

kmetovanje scela se prenavlja,

pravijo, da bo v opaznem vzponu.

 

To strašilo je posebne vrste,

je vihravo, drže je igrive,

ne odganja ptičev stran od njive,

in zmikavtom gleda ne pod prste.

 

Čisto je drugače naravnano,

saj strašilo prav vse posodablja,

ptiče da nakrmi, jih privablja,

kar postaja vse bolj vidno, znano.

 

Rekli so, se za golobe briga,

njim odmerja krmljenje obilno,

pa izkaže se, da prav servilno

druge tudi vabi, jim pomiga.

 

Za golobe komajda izplena

je sedaj določena tretjina,

preostalo vse, to je večina

drugim pticam gre, je takšna cena.

 

Cena, ki se jo zagotovilo

je že v startu, ko za lačne ptice,

so vnaprej odmerili pravice,

ko so še pripravljali strašilo.

 

Vrana, sraka, škorec vse pretakne,

k vragu kmalu šel bo ves pridelek

in strašilo, slamnati izdelek,

zlahka z njive se potem umakne.