foto: Mravljišče

Se godi v deželi Onstran vsega

tale zgodbica o miru, vojni,

o pripravljenosti dobri bojni,

ki lahko bi rekli ji natega.

 

Obraniti treba bo deželo,

reče novi poglavar državni,

ki z neba je padel, zdaj je glavni,

ohraniti moramo jo celo.

 

Da obraniš jo, je vojska nujna,

takšna bolj moderna in sodobna,

pa izurjena, za boj sposobna,

domišljija govori mu bujna.

 

Znamenje te nove bo obrambe

kup golobov na domačem ganku,

demonstracija moči na tanku,

polne orožarne, polne shrambe.

 

Prosi poglavar, samo recite,

milo svoje prišepetovalce,

ki si vzel jih je za svetovalce,

kar je treba, zame postorite.

 

Glave brž staknili so strategi,

tank najboljši lastne izdelave

naj bi bil, prikimajo vse glave,

je na las podoben konjski vpregi.

 

Ta udaren bo, ta res bo špica,

saj povzpne se v vsako serpentino,

se spusti lahko ga na čistino,

strašno je orožje konjenica.

 

Za poveljnika pa bomo dali

tistega, ki najmanj ga je škoda,

ko na mino naleti neroda,

konja šarca bomo žrtvovali.