foto: Wikipedia

Ravno sto let letos je minilo,

kar je Duče v roke vzel zadeve,

kralj uslišal njega je zahteve,

vemo, kaj potem se je godilo.

 

Ko so letos stvar obeležili

po Italiji v spomin neslavni,

je bilo na akademski ravni,

niso več se čustvom prepustili.

 

So takole rekli poznavalci

italijanski politologije,

da svetovi so v bližini trije,

pojasnili stvar so razlagalci.

 

Prvi svet je svet demokracije,

ta nahaja najbolj se zahodno,

drugi je Italija in vzhodno

je od nje svet tretji – mimikrije.

 

Prepoznali v tem so se sosedje,

protestirali, češ smo napredni

najbolj mi in najbolj smo zavedni,

je pri Lahih zmotno vse sosledje.

 

Mi napredni smo, saj socializem

smo imeli kdaj pred Italijani,

zgled za ves svet dan je bil v Ljubljani,

tu je center za progresivizem.

 

Sto let ste za nami, so dejali

iz dežele laške poznavalci,

za sosledje dobri razlagalci,

argumente trdne te podali.

 

Res imeli ste nek socializem,

samozvani, ki pa bil je šminka,

 slaba zgolj za boljševizem krinka,

končno zdaj dobili ste – fašizem.