foto: STA

Pravijo, da tudi to veščina

je, kako in kdaj nagrajevati,

kje in pa od kod za to jemati,

ko plačuje mati domovina.

Takšna je veščina potrjéna,

jemlje kadar se iz vrečke prazne,

dela zraven face se prijazne,

češ kako nagrada je poštena.

Ta veščina je pri nas poznana,

se iz vrečke vzame, ki brez dna je,

seže vanjo se samo smehljaje

in nagrada za nazaj je dana.

Nagradila vrečka retrogradno

za zasluge je osebek neki,

ki pojavil v črni se obleki

ob biciklu v petek je paradno.

Dvajset let nagrada je ležala

odložena za ta čas v predalu,

ko osebek tiščal po pedalu

na vse kriplje bo in se bo dala.

Plačana zajetna je višina,

sta dajalec in prejemnik eno,

tudi če osebka dva, vseeno,

vešči dve, a skupna je veščina.