foto: STA

Besedišče se krepi slovensko,dnevno se porajajo izrazi,najdeš jih že v prav vsakdanji frazi,tokratni nanaša se na žensko.

Pravzaprav po njej se imenuje,a narave je že kar globalne,so pojavne forme res fatalne,ko se v rabi vsak dan utrjuje.

Tajonizem, zven je orientalski,prav imate, blizu despotizmu,in vzhodnjaške vrste narcisizmu,a nastal v deželi je butalski.

S tajonizmom se gre nad ustavo,z njim ustavne tožbe se sestavlja,spol, število, sklon se z njim prepravlja,je izraz za nadnaravno pravo.

Za naravno? Ne, za nenaravno,tisto, ki naravi nasprotuje,Stvarnik ki se mu zgolj posmehuje,ker ima se za merilo glavno.

Tajonizem bil je dvobesedni,iz imena in priimka zlepljen,na podlago nenaravno cepljen,misli zase, v sferi sem napredni.

Njega so nosilci prav junaški,ko z neumnostmi brez vsake meretajonizmu, bistvu nove vereprostor širijo v stran nazadnjaški.

Tajonizma prapočelo Anjaje, ki ji umanjkal T docela,črka F pa mu je izvisela,končnega to rezultat je stanja.

Kakor svojčas bil je socializemle korakec še do komunizma,je podobna nadnaravna shizmadvojni derivat njun – tajonizem.