foto: Matic Štojs Lomovšek

Kar zadeva goste, ni zadostna

skrb, s katero se jih zdaj sprejema,

je potrebna dosti večja vnema

in ravnanja zraven še krepostna.

 

Brž ko gost pri nas se preobuje,

preobleče in ko se nahrani,

mora na tečaj, kjer vsi so zbrani,

bratstvo in enotnost kjer se kuje.

 

Na tečaju skrb se vsa posveča

temu, da se gosta integrira,

ga primerno času natrenira,

to zadeva najbolj je pereča.

 

Ko opremo novo bo naložil,

ko trenirko si nadel bo lastno,

nauči naj se, da za oblastno

garnituro pravo bo obkrožil.