foto: STA, Demokracija

Firma Tanya to je sporočila,

gospodarstvo novi šef prevzema,

s strategijo scela se ujema,

javnosti je še zagotovila.

 

Vrnil se je zopet k nam naš Nandi,

Češko ki naredil je bogato,

novo rdečo si nadel kravato,

ne igra več Nandi pri pleh bandi.

 

Se v Big Band podal je, v firmo našo,

Shop Top pustil in za njim Moderno,

naš je zdaj, smo z njim zadeli terno,

ta spremenil bo usodo vašo.

 

Nandi v družbe moč močno verjame,

vsega, kar na kapital ne stavi,

in ker ne zaupa prav državi,

kar je vredno, v lastne roke vzame.

 

Nandi Češko tokrat spet zapušča,

v naše gospodarske pride vode,

rekla sem, krojitelj bo usode,

te priložnosti več ne izpušča.

 

Da ne gre po starem v nove čase,

napovedal je, saj skrb mu vzbuja

trajnostni razvoj, ker se zamuja,

da ustrezno poskrbi vsak zase.

 

Davki so v državi previsoki,

Nandi dobro ve, zato ukrepa,

vlaganja njegova niso slepa,

ne na Češko, v tem zaupa stroki.

 

Druga Švica bomo, zagotavlja,

prva vseevropska s tem oaza,

kar je rekel, ni nobena fraza,

Nandi firme nove ustanavlja.

 

So moderne in pa z več imeni,

neobdavčene po možnosti, bo naša

kmalu tudi takšna in z njo vaša,

ki odkupi jo od vas poceni.

 

Vam potiho še povem resnico,

vlagal v Srednjo več ne bo Evropo,

kjer dobički se delijo skopo,

Nandi ne na Češko, ampak v Švico.