foto: arhiv Demokracije
 1. Sindikat proticepilcev v šolskem sistemu, ki ga upravlja Branimir Štrukelj, od ministrstva za infrastrukturo zahteva, da pripravi ustrezne smerokaze, da bodo učitelji našli svoje delovno mesto. Obrazložitev: zaradi daljšega poučevanja od doma jim ni več jasno, kam se morajo javiti ob začetku šolskega leta. Zahtevajo tudi dopolnitev prometne ureditve, da se bo lahko zavijalo tudi na levo, ne samo na desno.
 2. Civilna iniciativa Proti diktatorju zahteva, da se pripravi organiziran prevoz učencev in dijakov v matične šole, da jih obvarujejo pred nevarnostjo, ki preti od cepljenih. Avtobusi morajo biti ustrezno opremljeni, brez pritoka zunanjega zraka zaradi možnosti cepilnih okužb.
 3. Ministrica za šolstvo Simona Kustec se je dolžna takoj srečati s hišniki osnovnih in srednjih šol in jim predložiti navodila, kje se vstopi v šolo in na kakšen način. Ali je vstopnih vrat več ali so samo ena. Kako ravnati v primeru, če do vhodnih vrat vodijo stopnice. Kaj pomeni, če stopnic ni. Kako ravnati, če so vhodna vrata dvokrilna ali samo enokrilna.
 4. Odvetniki za človekove pravice CISP bodo vsak dan dežurali pred šolskimi vrati, da ne bi prišlo do vstopanja neodgovornih oseb (šolnikov in dijakov) z maskami, da se ne bi med njimi našel kdo, ki se je po pomoti ali neodgovorno cepil ali pa se dal pred prihodom testirati.
 5. Branimir Štrukelj, upravljavec sindikata za covidizobraževanje, bo osebno preverjal ravnanje ravnateljev in v primeru, če bi posamezniki vendarle upoštevali nevarna navodila NIJZ, bo sprožil ustrezne kazenskopravne postopke. Ravnatelji morajo biti vzor svojim učencem in dijakom; ravnatelj, ki bi na primer nosil masko, se dal cepiti ali se testiral, ni primeren za izobraževalni sistem in ga je treba odpoklicati.
 6. Ustavno sodišče bo prav tako delegiralo nepristranskega opazovalca, v tem primeru Roka Čeferina, da bo sistematično po šolah preverjal, kako se spoštujejo odločbe ustavnega sodišča o človekovih pravicah. Človekove pravice šolnikov, učencev in dijakov so pred pravico do neokužbe.
 7. Prav tako bo ustavno sodišče s 1. 9. 2021 organiziralo štiriindvajseturno dežurstvo sprejemanja ustavnih pritožb.
 8. Komisija KUL v sestavi Lidija Divjak Mirnik, Marko Bandelli, Violeta Tomić in Marko Koprivc pripravi ideološka izhodišča protokola, ki morajo biti obvezna za vse. Tudi za šolarje in dijake desnice in morebitne ravnatelje, ki niso levičarji – če to sploh obstaja. Temeljno izhodišče je vsebovano v že v avnojskih sklepih, da se v primeru nespoštovanja covidpredlogov pripravi odlok o prehodu sovražnikovega imetja v državno, torej lastnino levice; gre torej za zaseg imetja. Za vojni zločin in zločin njihovih pomagačev šteje že sam obstoj koalicije, posebej stranke SDS in Janeza Janše. Te se posebej kolektivno razlasti zaradi širjenja proticovidnih protokolov, ki so v globokem nasprotju s pravico ljudi do samoodločbe o ukrepih, ki jih bodo upoštevali. Upoštevajo se samo ukrepi in navodila, ki so usklajeni na najvišji ravni opozicije.
 9. CISP, iniciativa pravnih anonimnih alkoholikov covida, dopušča samo naslednje protivirusne ukrepe: kihanje in kašljanje, a samo v levi rokav, in prezračevanje učilinc, vendar samo s posebnim zaprtim sistemom, da okužbe cepljenih ne bi prodrle v šolo.
 10. CISP zahteva, da se v primeru, če obstaja večja skupina učencev in dijakov, ki so že cepljeni, njihovi starši ovadijo tožilstvu, učence do konca cepilne inkubacijske dober – približno pet let – oprostijo obveznega osnovnega šolanja, dijakom pa prepovejo izobraževanje, ker so s cepljenjem dokazali, da jim nič ne pomaga.
 11. Evropski komisar za krizno ukrepanje Janez Lenarčič, predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel iz Fife, predsednik KPK Robert Šumi in varuh človekovih pravic Peter Svetina kolektivno skrbijo, da cepilcem ne uspe v šolski sistem pripeljati virusa odgovornosti.
 12. V Ljubljani se ob spomeniku Borisu Kidriču postavi ustrezno manjši, 30 cm velik spomenik informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik. Za vsakega umrlega za covidom se višina spomenika poviša za 1 cm.

Vinko Vasle