foto: Pixabay

Po svetu, vsaj v krščanskem, štejejo čas »po Kristusu« ali »pred Kristusom«. Pri nas, ki smo krščanstvo zavrgli že s komunizmom, pa čas štejemo po naše, »pred našim štetjem« ali »po našem štetju« torej. Pri tem pa nas ne moti, da se tudi »naše« štetje ujema z rojstvom Kristusa.

No, raziskovalci davnih časov itak dvomijo, ali se je Kristus rodil točno pred 2022 leti ali morda že prej. Sicer pa zelo razgledani komunisti na sploh trdijo, da je bil Kristus prvi komunist, kar pa je seveda sporno z izumiteljem komunizma Karlom Marxom. Če bi Judje že imeli naš komunizem, bi tisti, ki bi trdil, da je bil Jezus prvi komunist, končali na kakšnem Golem otoku. Sicer pa, če bi bil Jezus Kristus res komunist, ne bi končal na križu, ampak bi svoje nasprotnike sam pribil na križ oziroma na zvezdo. Rdečo seveda.

A raje se vprašajmo, ali smo Slovenci, ki smo se pojavili menda šele v sedmem ali osmem stoletju po Kristusu, takrat sploh že znali šteti. Mi smo zdaj sicer zelo ponosni, da imamo kot eden redkih narodov v svojem jeziku ednino, dvojino in množino. Zanimivo pa je, da nimamo uzakonjenih treh četrtin, kajti tisti Slovenci, ki še znamo slovensko  rečemo recimo »en oče, dva očeta, trije očetje, štirje očetje in pet očetov«. Enako rečemo »ena mama, dve mami, tri mame, štiri mame in pet mam«. Enako je z brati, sestrami pa tudi s plačami oziroma z evri, kar nas najbolj zanima. Sicer pa bi morali LGBT-jevci to naše štetje staršev jezikovno dopolniti, kajti zdaj imamo lahko kar kup staršev, od starša ena, starša dva do starša dvainsedemdeset.

Vendar je naše štetje v nečem res originalno, na kar smo seveda lahko zelo ponosni. To pa je štetje naših volilnih glasov. Za to štetje se zdi najbolj zaslužen tovariš Vučković, ki je poslovenil svoj priimek v Vučko in postal voditelj volilne komisije. A vendar mislim, da on ne spreminja  volilnih izidov, razen kadar se zmoti pri štetju, ampak to kmalu popravi, kot se je zgodilo po zadnjih državotvornih volitvah. Naše volitve so bolj kot od Vučka odvisne od globokih stricev iz ozadja, ki se mnogo bolj kot tovariš Vučko spoznajo na naše tipično slovensko štetje. In tako po našem štetju po vsakih volitvah dobimo nov obraz za predsednika vlade, ker sovražni Janez Janša nikakor ne sme zmagati. No, za naše volilno štetje se zanimajo tudi v ZDA, kjer se demokrati grozno bojijo, da bi predsednik spet postal Donald Trump.

Bogo Sajovic