foto: STA

Na slovenski osrednji radioteleviziji pravi novinarji, tisti, ki so družbenopolitični delavci, že nekaj časa stavkajo. Jaz, ki sem se pred štiridesetimi leti uprl temu, da bi bil družbenopolitični delavec, pa moram priznati, da to stavko podpiram.

Program sedanje RTVS je namreč vse boljši. Sicer ne vem, ali samo zaradi te stavke ali pa zato, ker je sedanje vodstvo RTVS program  posvetilo tudi novinarjem, ne pa samo družbenopolitičnim delavcem, ki so ga očitno po partijskih oziroma neomarksistričnih navodilih ustvarjali. Zato upam, da bo stavka trajala čim dlje, kajti osrednjo radiotelevizijo moramo plačevati vsi.

Sicer pa mi je to »stavkarsko« upanje podkrepil znameniti Marcel Štefančič, ki je dajal, da je na RTVS tistih, ki se upirajo vodstvu RTV (torej družbenopolitičnih delavcev), »jebeno« več od nestavkajočih. In zato se ne strinjam z vodstvom RTVS, da bo stavkajočim ukinila plače, kajti potem bi se ti priključili sedanji svobodnjaški vladi in si izborili še kakšno novo jebeno ministrstvo za družbenopolitične delovne množice. No, morda pa bi to pomenilo, da bi se zmanjšalo število zaposlenih na osrednji Radioteleviziji Slovenija, ki jih je zdaj kar okrog 2200, čeprav v tujini takšen RTV-program lahko ustvari le okrog 600 zaposlenih. To pa bi lahko dodobra zmanjšalo znesek za RTVS, ki ga mora plačevati vsak slovenski državljan. In s tem znižanjem vsakomesečnih izdatkov vsakega našega državljana bi se lahko pohvalila tudi naša svobodnjaška vlada, kako se bori proti zviševanju cen, ki sicer letijo v nebo.

Sicer pa, ko smo ravno pri plačevanju RTVS-prispevka, naj okrcam tudi vodstvo RTVS, pa ne le sedanjega, ampak tudi vsa prejšnjea. To namreč od ljudi dobi denar, potem pa ljudem vsak dan prikazuje najrazličnejše reklame, nekatere tudi po dvakrat zaporedoma. Nisem štel,  koliko trajajo takšne reklame, a mislim, da jih je vsak dan (če jih seštejemo) kar kakšne pol ure. In ker mora naročnik reklame za vsako predvajano sekundo na televizijskem programu plačati med 8 in 10 evrov, lahko ugotovite, kako moramo plačniki radiotelevizije plačevati že plačane reklame, da nam jih radiotelevizija predvaja v  nedogled.

Najprej bi bilo torej treba ukiniti obvezno plačevanje  RTV- prispevka za Radiotelevizijo Slovenija. Naj bo plačevanje prostovoljno. Potem se gledalci ne bomo pritoževali nad programom. In če tistim, ki so ga plačali, ne bo všeč, ker je premalo ali preveč  družbenopolitičen, bodo plačevanje odpovedali. In potem bo tudi vseeno, koliko bo zaposlenih na RTVS in ali bodo neomarksistično ustrezni ali ne. In tudi nikogar več ne bo zanimalo, kaj in koliko delajo, če sploh delajo. In ali je stavka sploh delo?

Bogo Sajovic