foto: Pixabay

V najnovejši številki romarskega svetišča na Brezjah »Marija« smo v rubriki »Zapisi iz samostana« našli zanimiv zapis iz dnevnika frančiškana br. Jozafata Finžgarja iz leta 1942, torej iz časa druge svetovne vojne. Na en del zapisa smo bili še posebej pozorni.

Namreč, na dan 30. avgusta 1942 je v kroniko samostana med drugim zapisal: »Polovico avgusta in še do 7. IX. (septembra, op. Ur.) je bila tako huda vročina, da jo ljudje ne pomnijo, bilo 41 stopinj vročine.«

Glede na letošnja pisanja ekosocialistov, da takšnih ekstremnih vremenskih pojavov nekdaj ni bilo in da se to dogaja šele zadnja leta zaradi globalnega segrevanja in premajhne odločnosti pri doseganju ogljične nevtralnosti (in seveda, vlada glede tega po njihovo nič ne ukrepa), smo se lahko prepričali, da so taki pojavi vendarle obstajali. Ekipa Mravljišča je raziskala vzroke za hudo vročino v času druge svetovne vojne na slovenskih tleh.

Ugotovili smo naslednje:

-odgovornost domobrancev za vročino, s katero so menda hoteli mučiti že tako izmučeno slovensko ljudstvo (kaj narod, ljudstvo!), odpade; domobranci v tistem času še niso obstajali (vendar nas je takoj opomnil neki ljubiteljski zgodovinar iz Mirne, češ da je bela garda obstajala že pred začetkom okupacije in da je torej odgovorna v vsakem primeru);

-navzočnost partizanov v slovenskih gozdovih je zmanjšala učinkovitost dreves pri pretvorbi ogljikovega dioksida skozi proces fotosinteze v ogljik in kisik, ker so ogromno tekli in pri tem izdihavali tako velike količine ogljikovega dioksida, da narava le-tega ni mogla predelati (medtem je Zveza združenj borcev za vrednote NOB že zanikala odgovornost partizanov, češ da to ne bi počeli, če jih ne bi tako kruto preganjali domači izdajalci);

-v tistem času je bila slovenska družba še pretežno agrarno usmerjena, velika količina živine pa je pomenila večjo količino izločanja toplogrednih plinov. Povojna oblast je to rešila z agrarno reformo, preventivnim zasegom imovine ter z obvezno oddajo, s čimer so večji del kmečkega prebivalstva usmerili v veliko bolj ekološke poklice, zato so iz njih naredili tovarniške delavce;

-ker pa ljudska oblast s temi ukrepi še vedno ni uspela zmanjšati ekstremnih naravnih pojavov, je v začetku osemdesetih, že po Titovi smrti (njegove posmrtne ostanke iz preventivnih razlogov niso pokopali v Beogradu, o čemer smo že pisali), uvedla strožje ukrepe: sistem par-nepar, bencinske bone, redukcije električne energije in podobno. Ko je tudi ta ekološki ukrep spodletel, je CK ZKS sporočil, da je razredni sovražnik vedno korak pred njimi in da imajo vsi, ki ne podpirajo ljudske oblasti, očitno zelo visok ogljični odtis.

Skratka, uredništvo še vedno zbira podatke in raziskuje možne razloge, zakaj se je globalno segrevanje začelo že tako zgodaj in ne šele pred kratkim. Zato predlaga Zvezi združenj borcev za vrednote NOB, da v svoje vrste vključi častno članico Greto Thumberg in organizira ekološki miting, kjer bodo partizani streljali s puškami, ki bodo izdelani samo iz lesa, za naboje pa bodo uporabljali naravno pridelan plin, ki temelji na vojaškem pasulju iz časa JLA.

Lojze Lubeničar