Karolina Marjanca Tanjšek: NESREČNA TROJKA

Trojka znano rusko je vozilo, trije konji na sani pripeti, ve se, kaj, kako jim je početi, eno ker usmerja jih trobilo.   Le naravnost v daljo puste večne, dokler...

Levči Petek: PETKOVA LETARGIJA

Grem po trgu v petek, pa praznina, prej se včasih tu kar nekaj zbralo je življenja, pa potem bolj malo, a zdaj vse, kar vidim, je čistina.   Pa...

Urša Žabočar Butančič: SVOBODNA PLESALKA

Kakšna Urška nekdaj je slovela, že Prešeren nam je bil oznanil, kakor vemo, ji napuh je branil, da bi se normalno zavrtela.   Le z izbranimi je ta plesala, zmrdovala...

Džoni Tujinec: ČESTITKE IN POZDRAVI

Je v Butalah praznik, a veselja pravega nikjer ni ob spoznanju, da ob tamkajšnjem svečanem stanju se na tujem prav nič v zrak ne strelja.   Molk Tepanjčanov in...

Vlado Ponosnik: V KRATKEM PONOSNI

V kratkem boste vsi zelo ponosni, vladavina ker prihaja končno, ki obeta vsem le vreme sončno, tudi v situaciji neznosni.   Bo ponosa, kolikor želite, to obljubim vam, da kmalu...

Lukec Zmesec: ZRELOSTNI IZPIT

Dolgo na izpit se je prijavljal, ga odlagal je, se raje skrival, misel na preskušnjo fant odrival, da še čas ni, rad si je ponavljal.   Je prišel njegov...

Emilijan Stojman: GOVOR IN DUH

Včasih sam se s sabo pogovarjam, kajpak v mislih le, morda mrmraje, toda pravijo mi, molči raje, ker lahko za govor odgovarjam.   Res nedavno tega se zgodilo je, pred...

Cilka Milkovšek: MATI, DRAGA MATI

Sem zagledal jo pred kratkim znova, »Mati mila, kam te vnovič nosi?« sem se vprašal, kajti takšne trosi, da deluje kakor črna vdova. Kam jo nosi? K spovedi...

Marjana Damiršek: KONJSKI DVOJEC

Konja dva po prašni gresta cesti, po težavni, kjer so serpentine, kjer vrti se konju od višine, toda treba pač navzgor je lesti.   Prvi je kot črnec črn...

Berto Gorišek: KRMLJENJE POSEBNE VRSTE

Pri strašilu ptičjem vse v pogonu dni je zadnje, novo se postavlja, kmetovanje scela se prenavlja, pravijo, da bo v opaznem vzponu.   To strašilo je posebne vrste, je vihravo,...

Najbolj brano